Struktura firmy

Zarząd

Piotr Wójcik - Prezes Zarządu

Andrzej Pioruński - Członek Zarządu

Wojciech Olszewski - Prokurent

Kadra kierownicza 

Katarzyna Orzechowska - główna księgowa

kom. +48 694 465 550

Martyna Blus - dyrektor ds. ciężarowego transportu drogowego

Ireneusz Bajorek - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 538 556 283

Wojciech Olszewski - dyrektor transportu

kom. +48 880 522 843

Jacek Bajsarowicz - koordynator ds. transportu pracowniczego

kom. +48 538 555 514

Tomasz Dytrych - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 694 477 149

Paweł Walczak - kierownik ds. taboru miejskiego

kom. +48 784 570 291

Sławomir Wojtyla - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 532 752 596

Jarosław Kempa - dyrektor techniczny

kom. +48 694 465 559

Pracownicy biurowi

Ewa Jarych - specjalista ds. rozliczeń

tel. +48 694 465 553

Mateusz Chowner - logistyk

tel. +48 784 566 903

Dyspozytor przewozów pracowniczych

kom. +48 694 465 564

Monika Sławska - specjalista ds. kadr i płac

kom. +48 694 465 550

Dyspozytor przewozów miejskich

kom. +48 784 570 291

Formularz kontaktowy

office@marcopolo.pl