Struktura firmy

Zarząd

Piotr Wójcik - Prezes Zarządu

Andrzej Pioruński - członek Zarządu

Wojciech Olszewski - prokurent

Kadra kierownicza 

Wojciech Olszewski - dyrektor transportu

kom. +48 880 522 843

Paweł Walczak - kierownik ds. taboru miejskiego

kom. +48 784 570 291

Mateusz Olszewski - manager ds. floty

kom. +48 784 566 903

Tomasz Dytrych - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 694 477 149

Sławomir Wojtyla - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 532 752 596

Daniel Dyla - koordynator ds. transportu pracowniczego

kom.: +48 883 820 286

Jacek Bajsarowicz - koordynator ds. transportu pracowniczego

kom. +48 538 555 514

Pracownicy biurowi

Ewa Jarych - specjalista ds. rozliczeń

kom. +48 694 465 553

Dyspozytor przewozów pracowniczych

kom. +48 694 465 564

Paulina Bajorek - manager ds administracji

e-mail: kadry@marcopolo.pl

Dyspozytor przewozów miejskich

kom. +48 784 570 291

Formularz kontaktowy

office@marcopolo.pl