Struktura firmy

Zarząd

Piotr Wójcik - Prezes Zarządu

Andrzej Pioruński - członek Zarządu

Wojciech Olszewski - prokurent

Kadra kierownicza 

Martyna Blus - dyrektor ds. ciężarowego transportu drogowego

Tomasz Dytrych - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 694 477 149

Wojciech Olszewski - dyrektor transportu

kom. +48 880 522 843

Mateusz Olszewski - manager ds. floty

kom. +48 784 566 903

Sławomir Wojtyla - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 532 752 596

Paweł Walczak - kierownik ds. taboru miejskiego

kom. +48 784 570 291

Daniel Dyla - koordynator ds. transportu pracowniczego

tel.: +48 883 820 286

Ireneusz Bajorek - dyspozytor ds. transportu pracowniczego

kom. +48 538 556 283

Marcin Flis - dyrektor techniczny

kom. +48 694 465 559

Jacek Bajsarowicz - koordynator ds. transportu pracowniczego

kom. +48 538 555 514

Pracownicy biurowi

Ewa Jarych - specjalista ds. rozliczeń

tel. +48 694 465 553

Dyspozytor przewozów pracowniczych

kom. +48 694 465 564

Dyspozytor przewozów miejskich

kom. +48 784 570 291

Formularz kontaktowy

office@marcopolo.pl