Aktualności

Utrudnienia w kursowaniu linii 852

UWAGA PASAŻEROWIE

Z powodu prac ziemnych wykonywanych w Małuszowie na ul. Parkowej autobus linii 852 będzie pomijał przystanek Małuszów -Wrocławska w dni robocze w kursach o godz. 5:34, 6:52, 9:11, 11:56, 16:44 oraz w soboty w kursach o godz. 6:54, 9:09 oraz 11:46

 

 

 


Zmiany w kursowaniu linii komunikcji gminnej

Szanowni Pasażerowie komunikacji gminnej,

 • od soboty 06.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872, 892 oraz linia nocna N62 będą kursowały według rozkładu sobotniego;
 • od niedzieli 07.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872 i 892 będą kursowały według rozkładu niedzielnego;
 • od poniedziałku 08.06.2020r.  w dni robocze linie 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz linia nocna N62, będą kursowały według rozkładu roboczego.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie dozwolonej ilości przewożonych pasażerów w komunikacji zatem jeśli liczba pasażerów przekracza dopuszczalną normę to kierowca ma prawo odmówić przewozu.

 

 

Punkty sprzedaży biletów okresowych

Szanowni Pasażerowie komunikacji gminnej,

Od 21.04.2020r. poniższe punkty sprzedaży biletów okresowych są już otwarte:

 • punkt Lotto, ul. Robotnicza 3 w Kobierzycach,
 • OS-CAR Detailing Studio, ul. Powstańców Śląskich 211-217 (Wrocław – Krzyki).

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży biletów miesięcznych na Pętli Krzyki

Od dnia 29.11.2019 sprzedaż biletów prowadzona będzie w lokalu firmy „OS-CAR Detailing Studio & Myjnia” mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 211-217.
Nowe miejsce sprzedaży znajduje się tuż obok sklepu „ZOO Magazyn”

Bezpłatna komunikacja dla uczniów od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Formularz poczty