Aktualności

Jak uchodźcy z Ukrainy mogą podróżować komunikacją gminną? Zmiany od 1 lipca.

Uwaga Pasażerowie,

Informujemy, iż jeszcze tylko do 30 czerwca 2022r. obywatele Ukrainy będący uchodźcami wojennymi będą mogli korzystać z nieodpłatnych przejazdów autobusami Gminy Kobierzyce.

Od 1 lipca 2022r. uprawnienia do ulg oraz do bezpłatnych przewozów będą weryfikowane w oparciu o obowiązującą taryfę opłat.

---------------------------------------------

Тільки до 30 червня 2022 року. громадяни України, які є біженцями від війни, зможуть безкоштовно проїздити автобусами ґміни Кобежице. З 1 липня 2022 року право на знижки та безкоштовний транспорт буде перевірено на основі діючого тарифу.

Płatność za bilet

Szanowni Pasażerowie

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi sposobu pobierania opłaty za przejazd autobusami gminnymi, prosimy aby przy zakupie biletu poinformować kierującego o sposobie płatności (gotówka lub karta płatnicza).
Przyspieszy to w sposób znaczący obsługę pasażerską i pozwoli uniknąć ew. nieporozumień.

W imieniu naszych kierowców - dziękujemy!

Informacja dla obywateli Ukrainy

Uwaga Pasażerowie,

Informujemy, iż od jutra, tj. 16 marca 2022r. do 30 czerwca 2022r. umożliwiamy obywatelom Ukrainy nieodpłatne przejazdy autobusami Gminy Kobierzyce. Z ulgi tej skorzystać mogą wyłącznie uchodźcy wojenni na podstawie posiadanych dokumentów, potwierdzających wjazd do Polski od dnia 24.02.2022r. lub nadanego im numeru ewidencyjnego PESEL (oryginał wraz z dokumentem tożsamości).
Dokument taki w przypadku uchodźców wojennych z Ukrainy posiada odpowiednią rubrykę "status cudzoziemca UKR".

Tak więc sam paszport to za mało, aby bezpłatnie jeździć autobusami linii 812, 832, 852, 862, 872, 882 , 892 i N62!

--------------------------------------------

Важливо,

Звертаємо Вашу увагу, що громадяни України можуть безкоштовно проїзжати громадським транспортом гміни Кобєжице до 30 червня 2022 року.

Цi змiни стосуються Громодян України - бiженцiв, якi в'iхали на тереторiю Польшi з 24 лютого 2022р. Що пiдтвержується печаткою в паспортi  (або інший документ) ро перетен кордону або присвоєний їм реєстраційний номер PESEL (оригінал з документом, що посвідчує особу).
У випадку біженців від війни з України такий документ має відповідну рубрику «статус іноземця з УКР»/ «status cudzoziemca UKR».

Паспорта недостатньо, щоб бути безкоштовним їздити автобусами 812, 832, 852, 862, 872, 882, 892 i N62.

Zapłać za przejazd kartą płatniczą!

Szanowni Pasażerowie,


Informujemy, iż w autobusach gminnych obsługujących linie 812, 852, 862, 872, 882, 892 i N62 możliwa jest już bezgotówkowa obsługa płatności za przejazd.

Opłata za przejazd może być wnoszona również bezgotówkowo, przy wykorzystaniu kart płatniczych lub zbliżeniowo za pomocą telefonu komórkowego.

Pełna integracja terminala płatniczego z bileterką fiskalną ogranicza do minimum obsługę urządzeń przez kierowcę, gdyż wszystkie czynności związane ze sprzedażą biletu wykonywane są wyłącznie na kasie.
A to oznacza, że kierowca traci mniej czasu, a pasażer szybko, bezpiecznie i co najważniejsze bezgotówkowo wnosi należną opłatę za przejazd.
Pozwoli to uniknąć kolejek a w dobie panującej pandemii ogranicza do minimum kontakt z gotówką, tym samym zapewniając komfort i bezpieczeństwo pasażerom.

Jeśli więc nie masz odliczonej gotówki, w celu przyspieszenia transakcji użyj tej formy płatności.

Dziękujemy!

Bielany Wrocławskie - nowy punkt sprzedaży biletów

Szanowni Pasażerowie,


Informujemy, iż ponownie uruchomiony zostaje punkt sprzedaży biletów okresowych w Bielanach Wrocławskich.

Od 3 grudnia br. sprzedaż biletów prowadzona będzie w saloniku prasowym znajdującym się w sklepie Netto, przy ul. Wrocławskiej 13B i będzie czynny:
  • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 - 18:00;
  • w soboty w godzinach: 09:00 - 14:00
Mamy nadzieję, iż nowa lokalizacja punktu dystrybucji biletów okresowych, znajdująca się w bliskim sąsiedztwie przystanków "Bielany Wrocławskie - kościół" znacznie ułatwi Państwu, podróżowanie komunikacją gminną.


Formularz poczty

komunikacja@marcopolo.pl