Aktualności

22 września - Światowy Dzień bez Samochodu

Szanowni Pasażerowie,

Jak co roku we wrześniu obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zakończeniem tej proekologicznej kampanii jest przypadający w tym roku w dniu 22 września - Światowy Dzień bez Samochodu.

Informujemy, iż 22 września 2021r. (przez cały dzień) będzie można podróżować autobusami komunikacji gminnej, bez wnoszenia opłaty za bilet - i to całkiem legalnie :)

 

Utrudnienia w Dobkowicach

Szanowni Pasażerowie,

Z uwagi na dalsze prace na ul. Partyzantów w Dobkowicach w dniu 01.09.2021 między godz. 8:00 a 16:00 autobusy komunikacji gminnej nie będą tam kursować.

Najbliższe przystanki dla linii 872 oraz 882 to Damianowice oraz Jaszowice DK8.

Zmiana przystanku początkowego linii 862 i N62

Szanowni Pasażerowie,

W celu poprawy możliwości komunikacyjnych dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, od wyjazdów porannych w dniu 21.08.2021r. zmianie ulega przystanek początkowy linii 862 i N62.

Od tego dnia autobusy linii 862 i N62 będą rozpoczynały kursy w kierunku Kobierzyc, na przystanku znajdującym się na ul. Suchej (przed skrzyż. z ul. Joannitów) o numerze słupka 20352.

Od tego dnia będzie to wspólny przystanek linii gminnych i linii podmiejskiej 612. Godziny odjazdu autobusów linii gminnych nie ulegają zmianie, nie zmienia się również przystanek końcowy tych linii.

 

Punkty sprzedaży biletów okresowych

Szanowni Pasażerowie,

Adresy punktów, w których prowadzona jest sprzedaż biletów okresowych:

 • WROCŁAW: OS-CAR Detailing Studio & Myjnia,
  ul. Powstańców Śląskich 211-217.
 • KOBIERZYCE: agencja opłat, w sklepie drogeryjnym
  "U Szweda", ul. Spółdzielcza 1.
 • BIELANY WROCŁAWSKIE: sklep Żabka, ul. Konwaliowa 6-8.

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży biletów miesięcznych na Pętli Krzyki

Szanowni Pasażerowie,

Od dnia 29.11.2019 sprzedaż biletów prowadzona będzie w lokalu firmy „OS-CAR Detailing Studio & Myjnia” mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 211-217.
Nowe miejsce sprzedaży znajduje się tuż obok sklepu „ZOO Magazyn”

Bezpłatna komunikacja dla uczniów od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Formularz poczty

komunikacja@marcopolo.pl