Aktualności

Uwaga Pasażerowie!!!

       

 • od soboty 06.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872, 892 oraz linia nocna N62 będą kursowały według rozkładu sobotniego;
 • od niedzieli 07.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872 i 892 będą kursowały według rozkładu niedzielnego;
 • od poniedziałku 08.06.2020r.  w dni robocze linie 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz linia nocna N62, będą kursowały według rozkładu roboczego.

 

            Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie dozwolonej ilości przewożonych pasażerów w komunikacji zatem jeśli liczba pasażerów przekracza dopuszczalną normę to kierowca ma prawo odmówić przewozu.

Dodatkowe kursy linii 872

Szanowni Pasażerowie komunikacji gminnej,

Od 02.04.2020 w dni robocze zostanie uruchomiony dodatkowy kurs linii 872 w relacji Tyńczyk - Wrocław Krzyki o godz. 4:35.

Od 08.04.2020 w dni robocze zostanie uruchomiony dodatkowy kurs linii 872 w relacji Tyńczyk - Wrocław Krzyki o godz. 4:06. UWAGA! Kurs ten będzie wydłużony do przystanku Wrocław Krzyki.

Od 17.04.2020 w dni robocze zostanie uruchomiony dodatkowy kurs linii 872 w relacji Kobierzyce - Tyńczyk o godz. 3:45.

Wszystkie pozostałe kursy w dni robocze jeżdzą wg. sobotniego rozkładu jazdy.

Punkty sprzedaży biletów okresowych

Szanowni Pasażerowie komunikacji gminnej,

Od 21.04.2020r. poniższe punkty sprzedaży biletów okresowych są już otwarte:

 • punkt Lotto, ul. Robotnicza 3 w Kobierzycach,
 • OS-CAR Detailing Studio, ul. Powstańców Śląskich 211-217 (Wrocław – Krzyki).

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży biletów miesięcznych na Pętli Krzyki

Od dnia 29.11.2019 sprzedaż biletów prowadzona będzie w lokalu firmy „OS-CAR Detailing Studio & Myjnia” mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 211-217.
Nowe miejsce sprzedaży znajduje się tuż obok sklepu „ZOO Magazyn”

Bezpłatna komunikacja dla uczniów od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Formularz poczty