Aktualności

Przerwa w sprzedaży biletów

Szanowni Pasażerowie,

W związku z planowanymi pracami w zakresie integracji systemu, informujemy o przerwie w sprzedaży biletów okresowych w punktach w Kobierzycach i Wrocławiu w dniu 2 listopada 2021r.

Prosimy o wcześniejszy zakup biletów lub zapraszamy ponownie do w/w punktów od dnia 3 listopada 2021r.


Jednocześnie informujemy o zakończeniu z dniem 31 października 2021r. sprzedaży biletów okresowych w punkcie zlokalizowanym w sklepie „Żabka” w Bielanach Wrocławskich.

 

Zmiana przystanku początkowego linii 862 i N62

Szanowni Pasażerowie,

W celu poprawy możliwości komunikacyjnych dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, od wyjazdów porannych w dniu 21.08.2021r. zmianie ulega przystanek początkowy linii 862 i N62.

Od tego dnia autobusy linii 862 i N62 będą rozpoczynały kursy w kierunku Kobierzyc, na przystanku znajdującym się na ul. Suchej (przed skrzyż. z ul. Joannitów) o numerze słupka 20352.

Od tego dnia będzie to wspólny przystanek linii gminnych i linii podmiejskiej 612. Godziny odjazdu autobusów linii gminnych nie ulegają zmianie, nie zmienia się również przystanek końcowy tych linii.

 

Punkty sprzedaży biletów okresowych

Szanowni Pasażerowie,

Adresy punktów, w których prowadzona jest sprzedaż biletów okresowych:

 • WROCŁAWPavden Detailing Studio,
  ul. Powstańców Śląskich 211B.
 • KOBIERZYCE: agencja opłat, w sklepie drogeryjnym
  "U Szweda", ul. Spółdzielcza 1.
 • BIELANY WROCŁAWSKIE: sklep Żabka, ul. Konwaliowa 6-8.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Formularz poczty

komunikacja@marcopolo.pl