Aktualności

Życzenia Świąteczne

Wielkanoc na liniach gminnych

Szanowni Pasażerowie,

Informujemy, iż w okresie Świąt Wielkanocnych linie gminne będą kursowały w następujący sposób:

3 kwietnia 2021
Wielka Sobota               

komunikacja gminna kursuje zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy; kursują linie 852, 862, 872, 892 oraz linia nocna N62.
  

4 kwietnia 2021
Niedziela Wielkanocna

kursuje wyłącznie linia 862 wg niedzielnego rozkładu jazdy; nie kursują linie 872 i 892.
  

5 kwietnia 2021 
Poniedziałek Wielkanocny                                      

komunikacja gminna kursuje wg rozkładu na niedziele i święta; kursują wyłącznie linie 852, 862, 872 i 892.

 

Pełczyce - utrudnienia w ruchu

Szanowni Pasażerowie,

Po naszej interwencji w okolicy skrzyżowania ulic: Kobierzyckiej i Kasztanowej w m. Pełczyce, przygotowany został plac do zawracania, dzięki czemu ponownie możliwa jest obsługa komunikacyjna tej miejscowości. Niestety nadal nieobsługiwany pozostaje przystanek znajdujący się przy ul. Długiej w Pełczycach.
 
Pasażerów linii 872 z Pełczyc prosimy o korzystanie z przystanku "Pełczyce - szkolny".

W miejscowości Kuklice pasażerowie będą nadal pobierani z przystanku awaryjnego, znajdującego się na ul. Kasztanowej na wysokości świetlicy wiejskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.
 

Zmiana ceny znaczka aglomeracyjnego

Szanowni Pasażerowie,

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020r. od nowego roku wzrośnie cena znaczka aglomeracyjnego (z 72,00zł na 96,00zł), co będzie miało istotny wpływ na wartość 30-dniowego biletu międzygminnego.

Po podwyżce cena końcowa dla pasażerów korzystających z tego modelu podróży wyniesie odpowiednio:

dla m. Wrocław
i strefy KO-1:

bilet normalny:    

bilet ulgowy:

149,00zł

74,50zł

  (obecnie: 125,00zł)

  (obecnie: 62,50zł)

dla m. Wrocław
i stref KO-1 i KO-2:

bilet normalny:

bilet ulgowy:

179,00zł

89,50zł

  (obecnie: 155,00zł)

  (obecnie: 77,50zł)

dla m. Wrocław
i wszystkich stref gminnych:    

bilet normalny:

bilet ulgowy:

199,00zł

99,50zł

  (obecnie: 175,00 zł)

  (obecnie: 87,50 zł)

 

 

 

 

 

 

Informujemy również, iż do końca 2020r. bilety międzygminne dystrybuowane będą w oparciu o obecnie obowiązujący obecnie cennik.

Bilety takie honorowane będą do końca okresu ważności, określonego na bilecie.

Utrudnienia w kursowaniu linii 852

Szanowni Pasażerowie,

Z powodu prac ziemnych wykonywanych w Małuszowie na ul. Parkowej autobus linii 852 będzie pomijał przystanek Małuszów -Wrocławska w dni robocze w kursach o godz. 5:34, 6:52, 9:11, 11:56, 16:44 oraz w soboty w kursach o godz. 6:54, 9:09 oraz 11:46

Zmiany w kursowaniu linii komunikcji gminnej

Szanowni Pasażerowie,

 • od soboty 06.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872, 892 oraz linia nocna N62 będą kursowały według rozkładu sobotniego;
 • od niedzieli 07.06.2020r. linie 852, 862, 862R, 872 i 892 będą kursowały według rozkładu niedzielnego;
 • od poniedziałku 08.06.2020r.  w dni robocze linie 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz linia nocna N62, będą kursowały według rozkładu roboczego.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie dozwolonej ilości przewożonych pasażerów w komunikacji zatem jeśli liczba pasażerów przekracza dopuszczalną normę to kierowca ma prawo odmówić przewozu.

 

 

Punkty sprzedaży biletów okresowych

Szanowni Pasażerowie,

Adresy punktów, w których prowadzona jest sprzedaż biletów okresowych:

 • Wrocław – OS-CAR Detailing Studio & Myjnia, ul. Powstańców Śląskich 211-217
 • Kobierzyce – punkt Lotto, ul. Robotnicza 3
 • Bielany Wrocławskie – sklep Żabka, ul. Konwaliowa 6 i 8

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży biletów miesięcznych na Pętli Krzyki

Szanowni Pasażerowie,

Od dnia 29.11.2019 sprzedaż biletów prowadzona będzie w lokalu firmy „OS-CAR Detailing Studio & Myjnia” mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 211-217.
Nowe miejsce sprzedaży znajduje się tuż obok sklepu „ZOO Magazyn”

Bezpłatna komunikacja dla uczniów od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Formularz poczty

komunikacja@marcopolo.pl