Bus Marco Polo
Wratislavia 1992

ul. Grabiszyńska 241
53-234 WROCŁAW

NIP: 894-00-06-304

KRS: 0000123850
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Kapitał zakładowy:
230 000,00 zł

Rok założenia: 1992r.

Dane kontaktowe

Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 WROCŁAW
NIP 894-00-06-304

Zarząd

Prezes - Krzysztof Dyla

tel.

+48 71 7337866

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

biuro@marcopolo.pl

Transport

Karol Kaniewski

tel.

+48 71 7805892, +48 71 7337865

kom.

+48 694477149

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

karol@marcopolo.pl

Dyrektor ds. Taboru Miejskiego - Mieczysław Wójcik

tel.

+48 71 7805892

kom.

+48 784570291

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

mw@marcopolo.pl

Turystyka zbiorowa - Krzysztof Dyla

tel.

+48 71 3325499

kom.

+48 604994400

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

biuro@marcopolo.pl

Księgowość

Księgowość - Anna Strączek

kom.

+48 668343297

e-mail:

natikbiuro@wp.pl

Kadry

Kadry - Elżbieta Miernik

tel.

+48 71 7337862

kom.

+48 694465551

e-mail:

rachuba@marcopolo.pl